Sidebar

Magazine menu

25
Thu, Feb

Kế hoạch thực tập giữa khoá dành cho sinh viên Đại học chính quy tại Hà Nội và cơ sở Quảng Ninh năm 2018

Kế hoạch thực tập giữa khóa trong năm

Căn cứ Quy định về đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Ngoại thương (Ban hành kèm theo Quyết định số 409/QĐ-ĐHNT-QLĐT ngày 08/05/2009 của Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương)

 

Căn cứ kế hoạch giảng dạy và học tập học kỳ 2 năm học 2017-2018,

Nhà trường thông báo Kế hoạch thực tập giữa khóa cho sinh viên Đại học chính quy tại Hà Nội và cơ sở Quảng Ninh năm 2018 (dành cho Khoá 54 và các khoá khác chưa thực tập giữa khoá (TTGK) hoặc đủ điều kiện TTGK sớm) như sau:

  1. Mục đích: TTGK là hoạt động thường niên và bắt buộc do Nhà trường tổ chức cho tất cả các sinh viên hệ đại học chính quy của toàn trường nhằm:

- Tạo cơ hội cho sinh viên có thể vận dụng các kiến thức đã thu nhận được từ nhà trường vào thực tiễn;

- Giúp sinh viên cọ sát với thực tiễn kinh doanh, thực tiễn làm việc tại các cơ quan, đơn vị có lĩnh vực hoạt động phù hợp với chuyên ngành đào tạo trong trường;

- Giúp sinh viên nhận thức rõ về nghề nghiệp, lĩnh vực công tác sau khi tốt nghiệp; củng cố các kiến thức, kỹ năng cần thiết đối với công việc phù hợp với chuyên ngành đào tạo;

- Giúp sinh viên có thể nhận thức rõ những thiếu sót về kiến thức, kỹ năng của bản thân để tiếp tục tích lũy, hoàn thiện trong các kỳ học tiếp theo tại trường;

- Giúp sinh viên chuẩn bị để thực hiện học phần tốt nghiệp đạt hiệu quả cao nhất.

  1. Nội dung thực tập giữa khóa:

- Nghiên cứu tài liệu lý luận và thực tiễn, các văn bản, chính sách, quy định của Nhà nước liên quan đến hoạt động của đơn vị nơi sinh viên thực tập và viết Báo cáo Thực tập giữa khóa (BCTTGK);

- Thực hiện công việc do đơn vị tiếp nhận sinh viên thực tập phân công; tìm hiểu đặc điểm, tình hình của đơn vị; những kết quả đạt được, những khó khăn, tồn tại và nguyên nhân; tìm hiểu phương hướng, chương trình phát triển, dự kiến về đổi mới của đơn vị trong tương lai;

  1. Nội dung Báo cáo thực tập giữa khoá:

- Tóm tắt quá trình thực tập: mô tả tóm tắt về đơn vị nơi sinh viên thực tập và các công việc đã thực hiện trong suốt quá trình TTGK.

- Lựa chọn và nghiên cứu một vấn đề liên quan đến hoạt động chủ yếu của đơn vị nơi sinh viên thực tập.  BCTTGK phải mô tả thực trạng của vấn đề; nêu bật những tồn tại, hạn chế cần giải quyết của vấn đề đó đồng thời đề xuất giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, giải quyết những tồn tại và hạn chế đã nêu.

- Đưa ra những kinh nghiệm rút ra sau thời gian thực tập và phương hướng của sinh viên nhằm tiếp tục tích lũy kiến thức, kỹ năng trong thời gian học tập tiếp theo tại Trường.

(Lưu ý:

- Vấn đề nêu ra phải báo cáo với Giáo viên hướng dẫn (GVHD) và phải được GVHD đồng ý.

- BCTTGK phải đính kèm Bản đánh giá, nhận xét của lãnh đạo cơ quan nơi sinh viên thực tập đối với thời gian thực tập tại cơ quan).

  1. Kết quả thực tập:

- BCTTGK có khối lượng tương tương 03 (ba) tín chỉ.

- Điểm BCTTGK được tính vào kết quả học tập của Học kỳ 2 năm học 2017-2018.

- Học phí của học phần TTGK tính theo mức học phí của học kỳ 2 năm học 2017 – 2018, có thể được nộp sau, cùng với học phí của học kỳ 1 năm học 2018-2019.

Mọi thắc mắc của sinh viên liên quan đến việc TTGK, sinh viên liên hệ với các Khoa Chuyên môn (K.CM) hoặc Phòng Quản lý đào tạo (P.QLĐT) để được giải đáp, hướng dẫn.

 

  1. Tiến độ thực hiện các công việc có liên quan:

5.1. Trước 15/05/2018: P. QLĐT công bố danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện thực tập giữa khóa và gửi danh sách dự kiến cho các K.CM.

5.2. Trước 11/06/2018: P. QLĐT công bố danh sách sinh viên chính thức đủ điều kiện thực tập giữa khóa và gửi danh sách dự kiến cho các K.CM.

(Sinh viên đủ điều kiện TTGK  là các sinh viên:

- đang không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay đang bị đình chỉ học tập do vi phạm quy chế;

- có khối lượng kiến thức tích lũy được tương đương 105 tín chỉ hoặc được xếp hạng năm đào tạo là sinh viên năm thứ 3;)

Lưu ý:

- Sinh viên Khóa 54 đáp ứng đủ các tiêu chí trên đây sẽ được tự động đưa vào danh sách TTGK năm 2018.

- Trước ngày 11/6/2018:

+ Sinh viên các khoá khác nếu đáp ứng đủ các điều kiện nói trên phải nộp đơn đề nghị TTGK (theo mẫu và hướng dẫn của P. QLĐT) để được đưa vào danh sách TTGK năm 2018.

+ Sinh viên Khóa 54 đủ điều kiện TTGK nhưng đang trong thời gian bảo lưu hoặc có nguyện vọng hoãn thực tập giữa khóa sang đợt sau phải nộp đơn xin hoãn TTGK với P.QLĐT.

- K.CM công bố thủ tục, hướng dẫn và các biểu mẫu có liên quan đến quá trình TTGK tại các bảng tin và website của Khoa;

5.3. Trước 21/06/2018:

- K.CM phân công và công bố Danh sách GVHD viết BCTTGK tại bảng tin của Khoa, đồng thời gửi 01 bản Danh sách GVHD TTGK cho Phòng QLĐT để phối hợp đôn đốc, theo dõi;

- K.CM nhận và phát Giấy giới thiệu TTGK cho sinh viên;

- Lớp trưởng các lớp hành chính K54 liên hệ trực tiếp với K.CM để nhận Giấy giới thiệu TTGK và phát cho lớp đúng số lượng theo danh sách.  

Sinh viên các khoá khác (TTGK muộn hoặc đủ điều kiện TTGK sớm) nhận Giấy giới thiệu TTGK trực tiếp tại văn phòng K.CM theo lịch cụ thể của K.CM.

5.4. Từ 21 – 27/6/2018:

- Sinh viên liên hệ, đăng ký thực tập với đơn vị dự kiến sẽ thực tập;

- Sinh viên kê khai các thông tin về đơn vị sẽ thực tập với P.QLĐT theo hướng dẫn của P.QLĐT;

5.5. Từ 2/7/2018 đến 04/08/2018 (5 tuần):

- Sinh viên đi thực tập và viết BCTTGK dưới sự hướng dẫn của GVHD.

5.6. Trước 11/8/2018: Sinh viên hoàn thiện và nộp BCTTGK.

Hình thức, nội dung và số bản BCTTGK: theo quy định chung của trường và các quy định khác của K.CM (nếu có).

5.7. Trước 28/8/2018:

- K.CM tổ chức chấm BCTTGK của sinh viên theo quy định;

- KCM nhập điểm vào hệ thống phần mềm tín chỉ và nộp bảng tổng hợp điểm BCTTGK cho P.QLĐT.

 

 

Tải mẫu đơn xin thực tập giữa khóa cùng khóa 54 tại đây<<<<

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

7468243
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
3330
4665
17124
7424426
87958
172793
7468243

Địa chỉ IP: 34.237.124.210
2021-02-25