Sidebar

Magazine menu

20
Wed, Jan

Danh sách sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2019

Kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp

Căn cứ:

 

Kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp và xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2019

Danh sách sinh viên đăng ký thực hiện HPTN đợt 2 năm 2019 (cập nhật)

Thông báo về lịch học học phần song hành cùng học phần Thực tập tốt nghiệp - đợt 2 năm 2019

Phòng Quản lý đào tạo thông báo:

Các sinh viên có tên trong danh sách (tại đây<<<) sẽ được đưa vào danh sách, trình Hội đồng xét, công nhận tốt nghiệp đợt 2 năm 2019 nếu:

- Đã tích lũy đầy đủ nội dung quy định của chương trình đào tạo

- Có đầy đủ điểm, đạt điểm 5 trở lên của các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng (ngoại trừ lưu học sinh), có đầy đủ điểm rèn luyện toàn khóa

- Đã hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ học phí (tính đến thời điểm xét, gồm học phí của tất cả các học phần đã đăng ký học ngành 1 và 2)

- Không vi phạm các nghĩa vụ khác có liên quan đến xét tốt nghiệp

Lưu ý:

1. Sinh viên còn đang nợ học phí phải nhanh chóng hoàn thành nghĩa vụ

2. Sinh viên đang học và thi các học phần trong học kỳ 1 năm học 2019-2020 phải nhanh chóng báo cáo với giảng viên để được cập nhật trước khi xét

3. Thời hạn xét: 

 Trước ngày 10/01/2020: P. QLĐT phối hợp với các KCM, P. CTCTSV, P. KHTC rà soát điểm học tập, điểm rèn luyện tình hình thu nộp học phí, tổng hợp Hồ sơ xét tốt nghiệp và trình Hội đồng xét tốt nghiệp.

- Từ ngày 10/01-15/01/2020: Sinh viên kiểm tra thông tin xếp loại tốt nghiệp và các thông tin khác được công bố tại trang cá nhân.

- Trước ngày 20/01/2020 (Dự kiến): Nhà trường ra Quyết định tốt nghiệp cho sinh viên.

Trường hợp

+ sinh viên chưa nộp đơn xin xét tốt nghiệp yêu cầu bổ sung ngay trong ngày 31/12/2019 để được bổ sung (nếu đủ điều kiện)

+ sinh viên không nộp đơn sẽ không được xét

 

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

7323251
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
812
5879
13156
7269740
115759
166729
7323251

Địa chỉ IP: 3.239.233.139
2021-01-20