Sidebar

Magazine menu

03
Wed, Mar

Một số lưu ý đối với sinh viên chuẩn bị xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2019

Đăng ký tốt nghiệp

Căn cứ kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp và xét tốt nghiệp năm đợt 1 năm 2019;

Để việc xét tốt nghiệp cho sinh viên đủ điều kiện trong tháng 7 năm 2019 được chính xác, nhanh chóng, Phòng Quản lý đào tạo (P.QLĐT) thông báo và yêu cầu sinh viên hoàn thành một số nội dung công việc cụ thể như sau:

I. Đối tượng xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2019 (dự kiến xét vào tháng 7)

- Sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo

- Đã làm xong học phần tốt nghiệp (khóa luận tốt nghiệp hoặc báo cáo thực tập tốt nghiệp, hoàn thành việc học môn Phương pháp thực hành nghiên cứu khoa học)

- Chưa được xét tốt nghiệp đối với chuyên ngành chính hoặc đã hoàn tất việc chuyển điểm từ ngành 1 sang ngành 2 và chưa được xét tốt nghiệp)

- Đáp ứng đủ các điều kiện khác và làm đầy đủ các thủ tục theo hướng dẫn dưới đây

II. Về việc hoàn thiện các thủ tục xác nhận, chuẩn bị nhận bằng:

  1. Đối với sinh viên khóa 54: (được xét tốt nghiệp tự động trong lần xét tốt nghiệp tháng 7 năm 2019 - không cần nộp đơn xin xét tốt nghiệp cho Phòng QLĐT)

- Nộp Phiếu nhận bằng tốt nghiệp cho lớp trưởng lớp hành chính, đóng dấu xác nhận theo lớp tại Phòng QLĐT.

- Sau khi nộp Khóa luận tốt nghiệp hoặc Báo cáo thực tập tốt nghiệp cho Khoa chuyên môn, Lớp trưởng lớp hành chính mang Phiếu nhận bằng tốt nghiệp xin xác nhận của Thư viện Nhà trường về việc không nợ sách.

Lưu ý: xác nhận tại thư viện phải thực hiện tập trung theo đơn vị lớp hành chính, sau khi đã hoàn trả toàn bộ sách, tài liệu, học liệu cho Thự viện Nhà trường

- Lớp trưởng lớp hành chính phát lại Phiếu nhận bằng tốt nghiệp cho sinh viên trong lớp. Sinh viên tự bảo quản Phiếu, xuất trình Phiếu để nhận bằng (sau khi được xét tốt nghiệp và có lịch nhận bằng tốt nghiệp).

  1. Đối với sinh viên các khóa khác thực hiện học phần tốt nghiệp và xét tốt nghiệp cùng với Khóa 54 

- Sau khi nộp Khóa luận tốt nghiệp hoặc Báo cáo thực tập tốt nghiệp cho Khoa chuyên môn, sinh viên kê khai Phiếu nhận bằng tốt nghiệp và xin xác nhận của Thư viện Nhà trường về việc không nợ sách, đóng dấu xác nhận tại Phòng QLĐT.

Lưu ý: xác nhận tại thư viện phải thực hiện tập trung theo đơn vị lớp hành chính, sau khi đã hoàn trả toàn bộ sách, tài liệu, học liệu cho Thự viện Nhà trường

- Sinh viên tự bảo quản Phiếu, xuất trình Phiếu để nhận bằng (sau khi được xét tốt nghiệp và có lịch nhận bằng tốt nghiệp).

- Sinh viên nộp Đơn xin xét tốt nghiệptại Bộ phận tiếp sinh viên – P. QLĐT trước ngày 10/6/2019.

III. Về điểm của các học phần đã học trong các năm học

- Trường hợp sinh viên hiện đang bị thất lạc điểm của các học phần đã học và thi (chưa được nhập điểm vào tài khoản cá nhân): sinh viên làm đơn xin kiểm tra điểm, nộp tại Bộ phận tiếp sinh viên – P. QLĐT trước ngày 10/6/2019.

- Trường hợp sinh viên học thừa các học phần tự chọn hoặc học các học phần khác mã môn để thay thế cho các học phần không còn giảng dạy theo chương trình đào tạo: sinh viên làm đơn xin hủy điểm học phần tự chọn học thừa hoặc đơn xin chuyển điểm các học phần tương đương, nộp tại Bộ phận tiếp sinh viên – P. QLĐT trước ngày 10/6/2019

- Trường hợp sinh viên hoãn thi ở các kỳ thi trước đây, chưa thi bổ sung phải chủ động liên hệ với Phòng Quản lý đào tạo để đăng ký xin dự thi bổ sung (khi có lịch thi chính thức của học kỳ II năm học 2018-2019). 

- Các trường hợp đặc biệt khác, đề nghị sinh viên liên hệ với Phòng Quản lý đào tạo để được hướng dẫn và giải quyết.

- Trường hợp có thắc mắc về thủ tục tốt nghiệp hoặc các thông tin có liên quan, sinh viên liên hệ với Giảng viên là cố vấn học tập hoặc các Khoa chuyên môn, các Phòng/Ban theo chức năng để được kiểm tra/ điều chỉnh.

 IV. Về thông tin sinh viên

Đối với các trường hợp có thay đổi về thông tin cá nhân (họ, tên đệm, tên hoặc ngày tháng năm sinh) đã được cơ quan quản lý có thẩm quyền ra quyết định cho phép thay đổi thông tin hoặc có sai sót thông tin cá nhân (họ-tên đệm-tên, ngày tháng năm sinh, giới tính) so với các thông tin hiện có ở tài khoản cá nhân phải làm đơn đề nghị điều chỉnh thông tin, gửi P.QLĐT để được kiểm tra, hướng dẫn và điều chỉnh (nếu đủ điều kiện);  sinh viên là lưu học sinh phải nộp 01 bản photocopy trang đầu tiên của Hộ chiếu cá nhân để kiểm tra lại các thông tin cá nhân phục vụ in bằng.

Thời gian thực hiện: Trước ngày 19/6/2019

V. Về điểm rèn luyện

- Sinh viên xét tốt nghiệp ngành chính phải có đủ điểm rèn luyện của tất cả các học kỳ học trong trường (không tính các kỳ sinh viên bảo lưu, nghỉ học tạm thời có quyết định của Nhà trường) mới đủ điều kiện xét tốt nghiệp. Các trường hợp thiếu điểm rèn luyện phải liên hệ với Phòng Công tác chính trị sinh viên để được hướng dẫn kiểm tra hoặc bổ sung.

- Sinh viên xét tốt nghiệp ngành 2 sẽ sử dụng điểm rèn luyện của ngành 1 để xét.

VI. Về học phí

Sinh viên phải hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ học phí trước khi nộp Khóa luận hoặc Báo cáo thực tập tốt nghiệp 10 ngày, không muộn hơn ngày 30/5/2019 (theo Quy định về thu nộp học phí của Nhà trường)

Các trường hợp chưa hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ học phí (theo các mốc thời gian nói trên) sẽ không được xét thực hiện học phần tốt nghiệp và xét tốt nghiệp

Trường hợp sinh viên đã nộp học phí nhưng chưa được cập nhật đầy đủ vào tài khoản cá nhân, sinh viên in Bản sao kê hoặc giấy chuyển tiền từ ngân hàng và Bảng kết quả đăng ký học tập (của tất cả các kỳ học) nộp cho Phòng Kế hoạch tài chính để được kiểm tra, cập nhật trước ngày 10/6/2019.

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

7494918
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
4920
4909
14973
7451119
14973
99660
7494918

Địa chỉ IP: 54.236.58.220
2021-03-03