Sidebar

Magazine menu

07
Tue, Jul

Thông báo lịch thi lại các học phần Giáo dục thể chất - học kỳ 2 năm học 2018-2019

Lịch thi

Căn cứ Lịch tiến độ giảng dạy và học tập học kỳ 1 năm học 2019-2020,

 

Phòng Quản lý đào tạo thông báo tổ chức thi lại các học phần Giáo dục thể chất (Giáo dục thể chất 1 - Aerobic, Giáo dục thể chất 2-Khiêu vũ và Giáo dục thể chất 3 - Cầu lông và Bơi) như sau:

1. Thời gian và địa điểm

+ Đối với các học phần Giáo dục thể chất (trừ học phần Giáo dục thể chất 3-Bơi): tổ chức thi ngày 21/9/2019 (08h00-11h30); địa điểm - Nhà tập thể chất

+ Đối với học phần Giáo dục thể chất 3 (Bơi): tổ chức thi các ngày 16, 18, 20/9/2019, từ 13h30-15h30 - tại Bể bơi

2. Đối tượng dự thi:

+ Sinh viên đã học tại các lớp giáo dục thể chất 1, 2, 3 trong học kỳ 2 và kỳ Hè năm học 2018-2020

+ Đủ điều kiện dự thi cuối kỳ (lần thứ nhất -  có điểm chuyên cần và giữa kỳ đạt từ 4/10 điểm trở lên)

+ Có điểm trung bình chung học tập của các học phần nói trên đạt từ 1/10-4.9/10

3. Thủ tục dự thi:

+ Sinh viên có mặt tại địa điểm thi 15 p trước giờ thi, đăng ký dự thi với Giảng viên tại địa điểm thi

+ Mang theo thẻ sinh viên

+ Có đầy đủ điều kiện về trang phục, trang bị để dự thi

Lưu ý:

Đây là lần tổ chức thi lại duy nhất dành cho sinh viên đã tham gia học và thi trong kỳ 2 và kỳ Hè năm học 2018-2019. Sinh viên không tham gia dự thi sẽ bị mất quyền thi lại và phải đăng ký học lại khi có lớp

 

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

6044027
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
2653
12735
15388
5978341
43527
199447
6044027

Địa chỉ IP: 3.215.133.185
2020-07-07