Lịch thi lại các học phần Giáo dục thể chất - Học kỳ 1 năm học 2018-2019

Lịch thi

Căn cứ lịch tiến độ giảng dạy và học tập năm học 2018-2019 và kết quả tổng hợp điểm các học phần Giáo dục thể chất (1, 2, 3 - Cầu lông),

 

Phòng Quản lý đào tạo thông báo thời gian thi lại các học phần Giáo dục thể chất 1, 2, 3 - Cầu lông

Thời gian: 08h00-11h30 ngày 16/3/2019

Địa điểm: Nhà tập thể chất

Đối tượng dự thi:

- Sinh viên đã học các học phần Giáo dục thể chất 1, 2, 3 - Cầu lông trong học kỳ 1 năm học 2018-2019

- Đủ điều kiện dự thi lần 1 và có điểm tổng kết học phần đạt dưới 5 (năm) điểm (xem danh sách kèm theo)

Lưu ý:

1. Sinh viên phải có mặt 30 p trước giờ thi

2. Mang theo thẻ sinh viên để được dự thi

3. Sinh viên đủ điều kiện dự thi lại, không tham gia thi theo lịch nói trên sẽ phải học lại