Sidebar

Magazine menu

25
Mon, May

Học kỳ 1 năm học 2018-2019: Lịch thi các học phần tín chỉ (giai đoạn 1)

Lịch thi

Lưu ý:

 

1. Lịch thi sẽ được cập nhật trong tài khoản cá nhân của sinh viên trước ngày 04/10/2018. Sinh viên đã đăng ký thành công vào các lớp tín chỉ sẽ được phân lịch thi vào các phòng thi tương ứng của lớp tín chỉ đó

2. Các trường hợp không được tham gia thi:

- Sinh viên không đăng ký, không có tên trong danh sách lớp tín chỉ sẽ không được phân lịch thi trong tài khoản cá nhân

- Sinh viên không có tên trong danh sách thi cuối kỳ

- Sinh viên không đáp ứng được điều kiện theo Thông báo về điều kiện dự thi (Sinh viên không tham gia đủ từ 75% số tiết trên lớp trở lên, có điểm Kiểm tra giữa kỳ và điểm chuyên cần đạt từ dưới 4 điểm trở xuống)

- Sinh viên chuyển lịch thi (từ các lớp học phần tín chỉ trong kỳ 1 năm học 2018-2019) hoặc xin thi ghép do hoãn thi từ các học kỳ trước nhưng không có Giấy vào thi hợp lệ (do Phòng Quản lý đào tạo cấp)

- Sinh viên đến muộn, quá thời gian được phép vào phòng thi

- Sinh viên không có thẻ sinh viên

Lưu ý: Trường hợp sinh viên không được phân lịch thi hoặc có lịch thi quá dày hoặc sinh viên có lý do đặc biệt phải làm thủ tục chuyển/hoãn dự thi tại Phòng Quản lý đào tạo sau ngày 4/10/2018:

+ Trường hợp hoãn hoặc chuyển lịch thi do lịch thi quá dày phải có đơn xin hoãn/ chuyển lịch thi kèm theo minh chứng là lịch thi in từ tài khoản cá nhân

+ Trường hợp chuyển hoặc hoãn lịch thi vì các lý do đặc biệt khác phải có minh chứng phù hợp

Tải xem lịch thi chi tiết các học phần tín chỉ của Giai đoạn 1 học kỳ 1 năm học 2018-2019 tại đây<<<

Tải - Mẫu đơn xin chuyển lịch thi<<<

     - Mẫu đơn xin hoãn thi<<<

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

5782370
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
1799
1638
29633
5721924
109950
105533
5782370

Địa chỉ IP: 3.231.220.225
2020-05-25