Thông báo lịch thi lại học phần Giáo dục thể chất - học kỳ 2 năm học 2016-2017 (điều chỉnh)

Lịch thi

Phòng Quản lý đào tạo phối hợp với Bộ môn Giáo dục thể chất (Khoa cơ bản) tổ chức thi lại các học phần giáo dục thể chất 1, 2 và Giáo dục thể chất 3 (Cầu lông), cụ thể như sau:

 

1. Thời gian thi: 08h00 - 11h00 ngày 29/10/2017 (Chủ nhật)

2. Địa điểm: Nhà tập thể chất

3. Đối tượng dự thi: các sinh viên đã học các học phần Giáo dục thể chất 1, 2 và Giáo dục thể chất 3 - Cầu lông trong học kỳ 2năm học 2016 - 2017, đủ điều kiện và đã tham gia dự thi cuối kỳ, đạt điểm dưới 5 (năm) điểm

Các đối tượng không được dự thi:

- Sinh viên tham gia học ở các học kỳ trước kỳ 2 năm học 2016 - 2017

- Sinh viên học trong học kỳ 2 năm học 2016 - 2017 không đủ điều kiện dự thi cuối kỳ (có điểm TBCMH là 0 (không) điểm)

- Sinh viên học trong học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 (sẽ được bố trí thi lại sau)

4. Yêu cầu:

- Sinh viên phải mang theo thẻ sinh viên để được vào thi

- Có mặt trước cửa Nhà tập 15 phút để làm thủ tục dự thi với Bộ môn Giáo dục thể chất

Trường hợp sinh viên đủ điều kiện thi lại không tham gia thi ở lần tổ chức thi lại này sẽ phải học lại

Các trường hợp đặc biệt không thể tham dự thi phải làm đơn xin hoãn thi gửi Phòng Quản lý đào tạo (liên hệ: Cô Quỳnh) để được xem xét.

 

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

3796965
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
3641
3719
33831
3729413
136343
152841
3796965

Địa chỉ IP: 34.229.76.193
2019-05-26