Kế hoạch tổ chức Kỳ hè năm 2017

Kế hoạch năm học

 

Căn cứ Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngảy 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Tải xem chi tiết thông báo<<<<

Căn cứ khoản b, điều 6 Quy định về đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Ngoại thương ban hành kèm theo Quyết định số 409/QĐ-ĐHNT-QLĐT ngày 08/5/2009 của Hiệu trưởng trường ĐHNT;

Căn cứ Kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2016-2017,

Phòng Quản lý đào tạo thông báo kế hoạch mở lớp và đăng ký học kỳ Hè năm 2017 như sau:

A. THỜI GIAN, TIẾN ĐỘ, HỌC PHÍ CỦA KỲ HÈ

1. Thời gian: Từ ngày 03/7 đến hết 06/8/2017, học ban ngày, các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

2. Địa điểm học: tại cơ sở Hà Nội

3. Thời gian thi kết thúc học phần: trước 25/8/2017

4. Tính điểm và học phí:

- Điểm TBCHT của các học phần học trong kỳ hè sẽ được tính vào điểm TBCTL của học kỳ 2 năm học 2016 – 2017 và được dùng để xét học bổng, các danh hiệu có liên quan.

- Học phí của học kỳ hè được tính theo mức học phí của học kỳ 2 năm học 2016 – 2017 ứng với từng đối tượng sinh viên theo Quy định về thu nộp học phí hiện hành.

B. TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI

1. Từ ngày 25/4 – 10/5/2017: Tổ chức đăng ký dự kiến các học phần tín chỉ  kỳ Hè:

Cho phép sinh viên cơ sở Hà Nội đăng ký các học phần có nguyện vọng muốn học trong học kỳ Hè, gồm các học phần học lần 1 (học vượt), học lại, học cải thiện hoặc học ngành 2. Đây là căn cứ để Phòng Quản lý đào tạo và các Khoa chuyên môn lên kế hoạch, lập thời khóa biểu chính thức của các học phần tín chỉ sẽ mở trong học kỳ Hè năm 2017.

Sinh viên cơ sở 2 – TP. Hồ Chí Minh và cơ sở Quảng Ninh đăng ký học với Ban QLĐT của các Cơ sở.

2. Trước 15/5/2017: Phòng QLĐT công bố danh sách và thời khóa biểu lịch thi kết thúc học phần tín chỉ sẽ mở trong học kỳ Hè năm 2017.

3. Từ 16/5-25/5/2017: Tổ chức đăng ký online thông qua hệ thống tín chỉ cho sinh viên của cả 3 cơ sở thông qua hệ thống tín chỉ.

4. Trước 30/5/2017: Công bố danh sách, thời khóa biểu chính thức của các lớp học phần tín chỉ trong kỳ Hè.

5. Nộp học phí và đăng ký ở ký túc xá:

- Sinh viên của cơ sở nào sẽ nộp học phí cho Phòng/Ban kế hoạch tài chính của cơ sở đó theo Quy định hiện hành;

- Sinh viên có nguyện vọng đăng ký ở ký túc xá:

+ Sinh viên cơ sở 1- Hà Nội: đăng ký với Ban quản lý ký túc xá từ ngày từ 25-29/6/2017;

+ Sinh viên cơ sở 2 và cơ sở Quảng Ninh: đăng ký danh sách ở ký túc xá với Ban QLĐT của cơ sở cùng với thời gian đăng ký học phần dự kiến. Ban QLĐT của các cơ sở gửi danh sách sinh viên đăng ký ở ký túc xá cho Phòng QLĐT – cơ sở Hà Nội trước ngày 25/5/2017 để phối hợp với Ban Quản lý ký túc xá/ Phòng Quản trị thiết bị lên kế hoạch bố trí chỗ ở.

Mọi thắc mắc về học kỳ Hè năm 2017 sinh viên liên hệ với các Phòng/ Ban QLĐT tại các cơ sở để được giải đáp, hướng dẫn.

 

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

4476840
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
10279
11976
61941
4335513
190270
268964
4476840

Địa chỉ IP: 18.232.124.77
2019-08-17