Kế hoạch mở các lớp học phần - năm học 2019-2020 (Dự kiến)

Kế hoạch năm học

Để triển khai Kế hoạch giảng dạy, học tập của học kì I của năm 2019-2020 và cả năm học 2019-2020, Phòng Quản lý đào tạo thông báo Kế hoạch mở các môn học của các chuyên ngành đào tạo năm 2019-2020 và Dự kiến số lượng các lớp tín chỉ mở trong học kỳ I và II năm 2019-2020.

 

Xem chi tiết:

- Kế hoạch học tập dự kiến của các chuyên ngành đào tạo năm 2019-2020<<<

- Dự kiến số lượng học phần cho các Khối/lớp hành chính<<<

Trường hợp sinh viên có ý kiến thắc mắc hoặc đề nghị mở bổ sung các lớp học phần trong năm học 2019-2020 (đặc biệt là trong học kỳ 1 năm học 2019-2020) đề nghị làm Đơn đề nghị mở lớp, gửi cho Phòng Quản lý đào tạo trước ngày 19/4/2019 để được xem xét, cập nhật bổ sung các Danh sách mở lớp

Quá thời hạn trên, Nhà trường sẽ không nhận bất cứ đơn từ nào khác của sinh viên về việc mở lớp bổ sung cho kỳ 1 năm học 2019-2020.

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

4476815
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
10254
11976
61916
4335513
190245
268964
4476815

Địa chỉ IP: 18.232.124.77
2019-08-17