Sidebar

Magazine menu

27
Sun, Sep

Thông báo tổ chức đăng ký học kỳ Hè năm 2018 dành cho sinh viên Đại học chính quy

Kế hoạch năm học

Căn cứ Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngảy 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

 

Căn cứ khoản b, điều 6 Quy định về đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Ngoại thương ban hành kèm theo Quyết định số 409/QĐ-ĐHNT-QLĐT ngày 08/5/2009 của Hiệu trưởng trường ĐHNT;

Căn cứ Kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2017-2018,

Phòng Quản lý đào tạo thông báo kế hoạch mở lớp và đăng ký học kỳ Hè năm 2018 như sau:

I- THỜI GIAN, TIẾN ĐỘ, HỌC PHÍ CỦA KỲ HÈ

  1. Thời gian: Từ ngày 02/7 đến hết 05/8/2018, học ban ngày, các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần
  2. Địa điểm học: tại cơ sở Hà Nội
  3. Thời gian thi kết thúc học phần: trước 25/8/2018
  4. Tính điểm và học phí:

- Điểm TBCHT của các học phần học trong kỳ hè sẽ được tính vào điểm TBCTL của học kỳ 2 năm học 2017 – 2018 và được dùng để xét học bổng, các danh hiệu có liên quan.

- Học phí của học kỳ hè được tính theo mức học phí của học kỳ 2 năm học 2017 – 2018 ứng với từng đối tượng sinh viên theo Quy định về thu nộp học phí hiện hành.

 II- TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI

  1. Từ ngày 12/5 – 15/5/2018: Tổ chức đăng ký dự kiến các học phần tín chỉ kỳ Hè:

Cho phép sinh viên cơ sở Hà Nội đăng ký các học phần có nguyện vọng muốn học trong học kỳ Hè, gồm các học phần học lần 1 (học vượt), học lại, học cải thiện hoặc học ngành 2. Đây là căn cứ để Phòng Quản lý đào tạo và các Khoa chuyên môn lên kế hoạch, lập thời khóa biểu chính thức của các học phần tín chỉ sẽ mở trong học kỳ Hè năm 2018.

Sinh viên cơ sở 2 – TP. Hồ Chí Minh và cơ sở Quảng Ninh đăng ký học với Ban QLĐT của các Cơ sở.

  1. Trước 20/5/2018: Phòng QLĐT công bố danh sách, thời khóa biểu và lịch thi kết thúc học phần tín chỉ mở trong học kỳ Hè năm 2018;
  2. Từ 21/5-28/5/2018: Tổ chức đăng ký online thông qua hệ thống tín chỉ hoặc đăng ký trực tiếp cho sinh viên của cả 3 cơ sở.
  3. Trước 30/5/2018: Công bố danh sách sinh viên đăng ký, thời khóa biểu chính thức kèm lịch thi của các lớp học phần tín chỉ trong kỳ Hè; tổ chức đăng ký hủy hoặc điều chỉnh lịch học cho sinh viên trong trường hợp cần thiết
  4. Nộp học phí và đăng ký ở ký túc xá:

- Sinh viên của cơ sở nào sẽ nộp học phí cho Phòng/Ban Kế hoạch tài chính của cơ sở đó theo Quy định hiện hành;

- Sinh viên có nguyện vọng đăng ký ở ký túc xá:

+ Sinh viên cơ sở 1- Hà Nội: đăng ký với Ban Quản lý ký túc xá từ ngày từ 25-29/6/2018;

+ Sinh viên cơ sở 2 và cơ sở Quảng Ninh: đăng ký danh sách ở ký túc xá với Ban QLĐT của cơ sở cùng với thời gian đăng ký học phần. Ban QLĐT của các cơ sở gửi danh sách sinh viên đăng ký ở ký túc xá cho Phòng QLĐT – cơ sở Hà Nội trước ngày 12/6/2018 để phối hợp với Ban Quản lý ký túc xá/ Phòng Quản trị thiết bị lên kế hoạch bố trí chỗ ở; làm thủ tục nhận phòng KTX từ 25/6-04/7/2018 cùng với sinh viên cơ sở Hà Nội.

Mọi thắc mắc về học kỳ Hè năm 2018 sinh viên liên hệ với các Phòng/ Ban QLĐT tại các cơ sở để được giải đáp, hướng dẫn.

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

6667910
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
1181
6633
39113
6572050
213234
219813
6667910

Địa chỉ IP: 34.200.236.68
2020-09-27