Thông báo về lịch học học phần song hành cùng học phần Thực tập tốt nghiệp - đợt 2 năm 2019

Kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp

Căn cứ Kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp và xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2019, Phòng Quản lý đào tạo thông báo về lịch của học phần song hành với học phần Thực tập tốt nghiệp như sau:

 

+ Đối với sinh viên Khóa 55: 

- Ngành Kinh tế và ngành Kinh doanh quốc tế (các chuyên ngành Kinh tế đối ngoại (hệ thường và hệ chất lượng cao), Thương mại quốc tế và Kinh doanh quốc tế): học học phần Thực hành dự án kinh doanh quốc tế, thời gian biểu cụ thể như sau:

* Thời gian: Sáng các ngày thứ 7 hàng tuần, học trong 6 tuần - từ 07h00-11h30, bắt đầu từ ngày 14/9/2019

* Địa điểm: P. B308

* Giảng viên thuộc Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế và các chuyên gia, doanh nhân có kinh nghiệm...

* Đối tượng:

(i) Sinh viên khóa 55 ngành Kinh tế, Kinh doanh quốc tế đã đăng ký thực hiện học phần tốt nghiệp, đã tích lũy được tối thiểu 124/136 tín chỉ hoặc sinh viên đã tích lũy 127/136 tín chỉ, có điểm TBCHT thang 10 đạt từ 7.49/10 trở xuống

(ii) Đang đăng ký học không quá 3 tín chỉ (không tính học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng) - đối với học phần đăng ký làm tốt nghiệp hoặc không quá 15 tín chỉ của ngành học thứ 2 (đối với sinh viên hiện đang học ngành 2)

+ Đối với các đối tượng sinh viên khác - sẽ có thông báo sau

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

5456508
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
1024
2901
14499
5418905
90652
118894
5456508

Địa chỉ IP: 34.239.151.158
2020-02-27