Danh sách sinh viên Khóa 54 đủ điều kiện thực hiện học phần tốt nghiệp (chính thức)

Kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp

Lưu ý:

* Sinh viên được làm Khóa luận tốt nghiệp là sinh viên:

+ Đã hoàn thành các nội dung yêu cầu của chương trình đào tạo, không tính học phần tốt nghiệp và các học phần giáo duc thể chất, giáo dục quốc phòng

+ Điểm trung bình chung học tập đạt từ 7.5/ trở lên

+ Đã hoàn thành nghĩa vụ học phí

* Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp là sinh viên:

+ Đã hoàn thành nôi dung yêu cầu của chương trình đào tạo, không tính học phần tốt nghiệp và các học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng

+ Điểm trung bình chung học tập đạt dưới 7.5/10

+ Đã hoàn thành nghĩa vụ học phí 

Hoặc:

+ Đủ điều kiện làm Khóa luận tốt nghiệp nhưng không có nguyện vọng làm Khóa luận (sinh viên chuyển từ Khóa luận tốt nghiệp sang Thực tập tốt nghiệp có thể điền form xin chuyển hình thức tại đây<<<)

+ Còn đang nợ không quá 3 tín chỉ (học lại hoặc học hoàn thiện chương trình do chưa học)

>>>Danh sách dựa trên Bảng tổng hợp điểm của sinh viên, Bảng tổng hợp học phí ngày 17/2/2019

>>>Thời gian bắt đầu làm tốt nghiệp: ngày 4/3/2019

Sinh viên lưu ý theo dõi các thông báo tiếp theo của Phòng Quản lý đào tạo, các Khoa chuyên môn để thực hiện

 

Xem chi tiết danh sách<<<

Sinh viên có nguyện vọng chuyển từ Khóa luận tốt nghiệp sang Thực tập tốt nghiệp có thể điền form xin chuyển hình thức tại đây<<<

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

5456810
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
1326
2901
14801
5418905
90954
118894
5456810

Địa chỉ IP: 34.239.151.158
2020-02-27