Sidebar

Magazine menu

06
Thu, Aug

Một số lưu ý đối với sinh viên chuẩn bị xét tốt nghiệp vào tháng 2 năm 2019

Kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp

Để rà soát và xét tốt nghiệp trong 2 năm 2019 cho sinh viên:

 

+ đang thực hiện hoc phần tốt nghiệp trong đợt từ tháng 8/2018 đến háng 1 năm 2019

+ đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đào tạo nhưng chưa được xét tốt nghiệp trong các đợt xét trước đây

được chính xác, nhanh chóng, Phòng Quản lý đào tạo thông báo một số nội dung công việc cụ thể đối với sinh viên hiện đang thực hiện học phần tốt nghiệp và/hoặc đủ điều kiện xét tốt nghiệp như sau:

 

1. Về việc xác nhận, chuẩn bị nhận bằng:

- Từ ngày 15/11 đến hết 15/12/2018:

- Sinh viên các khóa phải làm Phiếu nhận bằng tốt nghiệp (theo mẫu<<<), in và dán ảnh 

- Sinh viên điền vào Phiếu đăng ký thông tin tốt nghiệp, dán ảnh, ghi lời cam đoan (form tại đây<<<)

+ Sinh viên đăng ký thông tin xét tốt nghiệp đợt xét tháng 2 năm 2019 (form đăng ký<<<), điền vào mẫu Đơn xin xét tốt nghiệp và mang theo Thẻ sinh viên, Phiếu, Đơn đến Phòng Quản lý đào tạo để kiểm tra, nộpĐơn và và đóng dấu vào Phiếu. Đồng thời, sinh viên phải nộp Đơn xin xét điểm rèn luyện cho Phòng Công tác chính trị và sinh viên theo đúng hướng dẫn của Phòng Công tác chính trị và sinh viên.

- Sau khi nộp Khóa luận tốt nghiệp hoặc Báo cáo thực tập tốt nghiệp cho Khoa chuyên môn, sinh viên mang Phiếu nhận bằng tốt nghiệp xin xác nhận của Thư viện Nhà trường về việc không nợ sách.

Sinh viên tự bảo quản Phiếu, xuất trình để nhận bằng theo lịch.

Lưu ý:

- các trường hợp có thay đổi về họ, tên đệm, tên hoặc ngày tháng năm sinh hoặc có sai sót thông tin cá nhân (được ghi nhận trong tài khoản cá nhân) phải làm đơn đề nghị điều chỉnh thông tin, gửi Phòng Quản lý đào tạo để được kiểm tra, hướng dẫn và điều chỉnh (nếu đủ điều kiện)

- sinh viên là lưu học sinh phải nộp 01 bản photocopy trang đầu tiên của Hộ chiếu cá nhân để kiểm tra lại các thông tin cá nhân phục vụ in bằng.

2. Về học phí:

Sinh viên phải hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ học phí trước khi nộp Khóa luận hoặc Báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Các trường hợp chưa hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ học phí sẽ không được xét tốt nghiệp

Trường hợp sinh viên đã nộp học phí nhưng chưa được cập nhật đầy đủ vào tài khoản cá nhân, sinh viên in Bản sao kê hoặc giấy chuyển tiền từ ngân hàng và Bảng kết quả đăng ký học tập (của tất cả các kỳ học) nộp cho Phòng Kế hoạch tài chính để được kiểm tra, cập nhật trước ngày 18/12/2018

3. Về điểm rèn luyện

- Sinh viên xét tốt nghiệp ngành chính phải có đủ điểm rèn luyện của tất cả các học kỳ học trong trường mới đủ điều kiện xét tốt nghiệp. Các trường hợp thiếu điểm rèn luyện phải liên hệ với Phòng Công tác chính trị sinh viên để được hướng dẫn kiểm tra hoặc bổ sung.

- Sinh viên xét tốt nghiệp ngành 2 sẽ sử dụng điểm rèn luyện của ngành 1 để xét.

4. Về điểm của các học phần đã học trong các năm học

- Trường hợp sinh viên hiện đang bị thất lạc các đầu điểm đã học trong các kỳ học trước đây cần liên hệ với Cán bộ quản lý điểm tại Phòng Quản lý đào tạo để kiểm tra và cập nhật lại điểm

- Trường hợp học thừa các học phần tự chọn hoặc học các học phần khác mã môn để thay thế cho các học phần không còn giảng dạy theo chương trình đào tạo, sinh viên phải liên hệ với Phòng Quản lý đào tạo để được kiểm tra, cập nhật điểm hoặc hủy điểm học phần tự chọn trước ngày 15/12/2018.

Trường hợp sinh viên đăng ký học các lớp học phần tín chỉ trong học kỳ 1 năm học 2018-2019 (làm thực tập tốt nghiệp và nợ không quá 3 tín chỉ) cần chủ động liên hệ với Giảng viên giảng dạy lớp tín chỉ để xin xác nhận điểm sớm, nộp cho Phòng Quản lý đào tạo để cập nhật vào hệ thống trước ngày 15/1/2019

Trường hợp có thắc mắc về thủ tục tốt nghiệp hoặc các thông tin có liên quan, sinh viên liên hệ với Giảng viên là cố vấn học tập hoặc các Khoa chuyên môn, các Phòng/Ban theo chức năng để được kiểm tra/ điều chỉnh

Xem thêm Một số biểu mẫu có liên quan:

 

Mẫu đơn xin chuyển lịch thi

Mẫu phiếu nhận bằng tốt nghiệp

Mẫu đơn xin kiểm tra điểm

Mẫu đơn xin hủy điểm môn tự chọn học thừa

Mẫu đơn xin chuyển điểm sang chuyên ngành 2

Mẫu đơn xin chuyển điểm

Mẫu Đơn xin xét tốt nghiệp

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

6276814
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
869
10029
29374
6199257
41951
234363
6276814

Địa chỉ IP: 3.228.11.9
2020-08-06