Sidebar

Magazine menu

06
Thu, Aug

Thông báo về việc triển khai một số công việc liên quan đến xét thực hiện học phần tốt nghiệp đợt 1 năm 2019

Kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp

Triển khai công tác rà soát điều kiện, chuẩn bị:

 

- xét thực hiện học phần tốt nghiệp (làm Khóa luận tốt nghiệp hoặc thực tập và làm Báo cáo thu hoạch thực tập tốt nghiệp) đợt tháng 2 năm 2019 dành cho sinh viên Khóa 54 (làm tốt nghiệp đúng thời hạn và sinh viên các khóa khác làm tốt nghiệp sớm hoặc muộn hơn thời gian thiết kế của chương trình đào tạo (4 năm))

- xét tốt nghiệp cho sinh viên đủ điều kiện trong tháng 7 năm 2019 được chính xác, nhanh chóng, Phòng Quản lý đào tạo (P.QLĐT) thông báo và yêu cầu sinh viên hoàn thành một số nội dung công việc cụ thể như sau:

 I. Về việc hoàn thiện các thủ tục xác nhận, chuẩn bị nhận bằng:

1. Kê khai, đăng ký thông tin tốt nghiệp dành cho sinh viên Khóa 54:

+ Trước ngày 25/12/2018:

- Lớp trưởng các lớp hành chính liên hệ với cán bộ Quản lý lớp nhận bản Danh sách sinh viên lớp hành chính chính thức, thông báo cho sinh viên trong lớp đăng ký, kê khai thông tin tốt nghiệp

- Sinh viên các lớp hành chính chủ động đăng ký thông tin tốt nghiệp (online), dán ảnh và ghi lời cam đoan trước ngày 15/12/2018 theo hướng dẫn tại đây<<<

- Lớp trưởng các lớp hành chính thu Phiếu đăng ký thông tin tốt nghiệp của sinh viên, sắp xếp theo đúng thứ tự trong danh sách, đóng quyển và nộp lại cho cán bộ quản lý lớp tại Phòng Quản lý đào tạo (trước 25/12/2108)

b. Sinh viên các khóa phải làm Phiếu nhận bằng tốt nghiệp (theo mẫu), dán ảnh và đóng dấu nổi tại P. QLĐT.

+ Sinh viên Khóa 54: nộp Phiếu nhận bằng tốt nghiệp cho lớp trưởng lớp hành chính, đóng dấu xác nhận theo lớp. (Sinh viên các khóa đăng ký thực hiện học phần tốt nghiệp và xét tốt nghiệp cùng với Khóa 54 sẽ có thông báo sau)

- Sau khi nộp Khóa luận tốt nghiệp hoặc Báo cáo thực tập tốt nghiệp cho Khoa chuyên môn, Lớp trưởng lớp hành chính mang Phiếu nhận bằng tốt nghiệp xin xác nhận của Thư viện Nhà trường về việc không nợ sách.

Lưu ý: xác nhận tại thư viện phải thực hiện tập trung theo đơn vị lớp hành chính, sau khi đã hoàn trả toàn bộ sách, tài liệu, học liệu cho Thự viện Nhà trường

- Lớp trưởng lớp hành chính phát lại Phiếu nhận bằng tốt nghiệp cho sinh viên trong lớp. Sinh viên tự bảo quản Phiếu, xuất trình để nhận bằng theo lịch (sau khi được xét tốt nghiệp. sẽ được thông báo sau)

II. Về điểm của các học phần đã học trong các năm học

- Trường hợp sinh viên hiện đang bị thất lạc các đầu điểm đã tham gia thi các kỳ trước đây và chưa được nhập điểm vào tài khoản cá nhân: sinh viên làm đơn xin kiểm tra điểm, nộp tập trung cho lớp trưởng lớp hành chính trước ngày 25/12/2018

- Trường hợp học thừa các học phần tự chọn hoặc học các học phần khác mã môn để thay thế cho các học phần không còn giảng dạy theo chương trình đào tạo: sinh viên làm đơn xin hủy điểm học phần tự chọn học thừa hoặc đơn xin chuyển điểm các học phần tương đương nộp tập trung cho lớp trưởng lớp hành chính  trước 25/12/2018

- Trường hợp sinh viên hoãn thi ở các kỳ thi trước đây, chưa thi bổ sung phải chủ động liên hệ với Phòng Quản lý đào tạo để đăng ký xin dự thi bổ sung (khi có lịch thi chính thức của học kỳ 1 năm học 2018-2019). 

Các trường hợp đặc biệt khác, đề nghị liên hệ với Phòng Quản lý đào tạo để được hướng dẫn

Trường hợp có thắc mắc về thủ tục tốt nghiệp hoặc các thông tin có liên quan, sinh viên liên hệ với Giảng viên là cố vấn học tập hoặc các Khoa chuyên môn, các Phòng/Ban theo chức năng để được kiểm tra/ điều chỉnh

Lưu ý:

Lớp trưởng các lớp hành chính tiếp nhận từ sinh viên trong lớp các loại đơn từ, đề nghị sau đây để nộp tập trung về Phòng Quản lý đào tạo để được xem xét, giải quyết, bổ sung hoặc điều chỉnh thông tin cho sinh viên trong lớp, gồm các loại đơn từ sau đây:

- đơn xin điều chỉnh thông tin cá nhân: đối với các trường hợp có thay đổi về họ, tên đệm, tên hoặc ngày tháng năm sinh, đã được cơ quan quản lý có thẩm quyền ra quyết định cho phép thay đổi thông tin hoặc có sai sót thông tin cá nhân (họ-đệm-tên, ngày tháng năm sinh, giới tính) so với các thông tin hiện có ở tài khoản cá nhân phải làm đơn đề nghị điều chỉnh thông tin, gửi P.QLĐT để được kiểm tra, hướng dẫn và điều chỉnh (nếu đủ điều kiện);  sinh viên là lưu học sinh phải nộp 01 bản photocopy trang đầu tiên của Hộ chiếu cá nhân để kiểm tra lại các thông tin cá nhân phục vụ in bằng.

- đơn xin chuyển điểm môn tương đương (Phòng QLĐT theo dõi, giải quyết)

- đơn xin kiểm tra điểm (Phòng QLĐT theo dõi, giải quyết)

- Phiếu đăng ký thông tin tốt nghiệp (Phòng Quản lý đào tạo thu, lưu tại phòng)

- Phiếu nhận bằng tốt nghiệp (Phòng Quản lý đào tạo đóng dấu, trả lại cho sinh viên đi xin xác nhận của các đơn vị có liên quan)

Thời gian thực hiện: Trước ngày 25/12/2018

III. Về điểm rèn luyện

- Sinh viên xét tốt nghiệp ngành chính phải có đủ điểm rèn luyện của tất cả các học kỳ học trong trường (không tính các kỳ sinh viên bảo lưu, nghỉ học tạm thời có quyết định của Nhà trường) mới đủ điều kiện xét tốt nghiệp. Các trường hợp thiếu điểm rèn luyện phải liên hệ với Phòng Công tác chính trị sinh viên để được hướng dẫn kiểm tra hoặc bổ sung.

- Sinh viên xét tốt nghiệp ngành 2 sẽ sử dụng điểm rèn luyện của ngành 1 để xét

IV. Về học phí:

Sinh viên phải hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ học phí

+ trước ngày 30/11/2018 để được đưa vào danh sách thực hiện học phần tốt nghiệp

+ trước khi nộp Khóa luận hoặc Báo cáo thực tập tốt nghiệp 10 ngày, không muộn hơn ngày 30/5/2019 (theo Quy định về thu nộp học phí của Nhà trường)

Các trường hợp chưa hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ học phí (theo các mốc thời gian nói trên) sẽ không được xét thực hiện học phần tốt nghiệp và xét tốt nghiệp

Trường hợp sinh viên đã nộp học phí nhưng chưa được cập nhật đầy đủ vào tài khoản cá nhân, sinh viên in Bản sao kê hoặc giấy chuyển tiền từ ngân hàng và Bảng kết quả đăng ký học tập (của tất cả các kỳ học) nộp cho Phòng Kế hoạch tài chính để được kiểm tra, cập nhật trước ngày 25/12/2018

 Xem thêm:

- Bảng tổng hợp tinh hình điểm rèn luyện, điểm các học phần điều kiện (giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng) tại đây<<<

Mẫu đơn xin chuyển lịch thi

Mẫu phiếu nhận bằng tốt nghiệp

Mẫu đơn xin kiểm tra điểm

Mẫu đơn xin hủy điểm môn tự chọn học thừa

Mẫu đơn xin chuyển điểm sang chuyên ngành 2

Mẫu đơn xin chuyển điểm

Mẫu Đơn xin xét tốt nghiệp 

 

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

6276856
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
911
10029
29416
6199257
41993
234363
6276856

Địa chỉ IP: 3.228.11.9
2020-08-06