Sidebar

Magazine menu

25
Mon, May

Thông báo về việc rà soát điều kiện tốt nghiệp của sinh viên Khóa 53 và đăng ký xét tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa khác, xét tốt nghiệp trong đợt tháng 7 năm 2018

Kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp

Triển khai công tác rà soát điều kiện, chuẩn bị xét tốt nghiệp cho sinh viên trong tháng 7 năm 2018 được chính xác, nhanh chóng, Phòng Quản lý đào tạo (P.QLĐT) thông báo và yêu cầu sinh viên hoàn thành một số nội dung công việc cụ thể như sau:

 

  1. Về việc hoàn thiện các thủ tục xác nhận, chuẩn bị nhận bằng:

- Sinh viên các khóa phải làm Phiếu nhận bằng tốt nghiệp (theo mẫu), dán ảnh và đóng dấu nổi tại P. QLĐT.

+ Sinh viên Khóa 53: nộp Phiếu nhận bằng tốt nghiệp cho lớp trưởng lớp hành chính, đóng dấu xác nhận theo lớp.

+ Sinh viên các khóa đăng ký xét tốt nghiệp cùng với Khóa 53 trong tháng 7 năm 2018 phải hoàn thiện Đơn xin xét tốt nghiệp, mang theo Thẻ sinh viên, Phiếu, Đơn đến P.QLĐT để kiểm tra, nộp Đơn và và đóng dấu vào Phiếu. Đồng thời, sinh viên phải nộp Đơn xin xét điểm rèn luyện cho Phòng Công tác chính trị và sinh viên theo đúng hướng dẫn của Phòng Công tác chính trị và sinh viên.

- Sau khi nộp Khóa luận tốt nghiệp hoặc Báo cáo thực tập tốt nghiệp cho Khoa chuyên môn, sinh viên mang Phiếu nhận bằng tốt nghiệp xin xác nhận của Thư viện Nhà trường về việc không nợ sách.

Sinh viên tự bảo quản Phiếu, xuất trình để nhận bằng theo lịch (sẽ được thông báo sau).

Lưu ý:

- các trường hợp có thay đổi về họ, tên đệm, tên hoặc ngày tháng năm sinh, đã được cơ quan quản lý có thẩm quyền ra quyết định cho phép thay đổi thông tin hoặc có sai sót thông tin cá nhân (họ-đệm-tên, ngày tháng năm sinh, giới tính) so với các thông tin hiện có ở tài khoản cá nhân phải làm đơn đề nghị điều chỉnh thông tin, gửi P.QLĐT để được kiểm tra, hướng dẫn và điều chỉnh (nếu đủ điều kiện)

- sinh viên là lưu học sinh phải nộp 01 bản photocopy trang đầu tiên của Hộ chiếu cá nhân để kiểm tra lại các thông tin cá nhân phục vụ in bằng.

Trường hợp sinh viên có ghi chú: "Yêu cầu đăng ký bổ sung thông tin", sinh viên phải đăng bổ sungi thông tin dành cho sinh viên tốt nghiệp tại đây http://dktt.cqaftu. edu.vn/cs1/totnghiep/ <<<<<

Thời gian thực hiện: Từ ngày 21/5 đến hết 09/6/2018

  1. Về điểm của các học phần đã học trong các năm học

- Trường hợp sinh viên hiện đang bị thất lạc các đầu điểm hoặc chưa đã thi ở các kỳ trước đây và chưa được nhập điểm vào tài khoản cá nhân cần liên hệ với Bộ phận tiếp sinh viên tại P.QLĐT để kiểm tra và cập nhật lại điểm.

- Trường hợp học thừa các học phần tự chọn hoặc học các học phần khác mã môn để thay thế cho các học phần không còn giảng dạy theo chương trình đào tạo, sinh viên phải liên hệ với P.QLĐT để được kiểm tra, cập nhật điểm hoặc hủy điểm học phần tự chọn trước ngày 09/6/2018.

- Trường hợp các học phần tổ chức thi muộn, sinh viên cần chủ động liên hệ với Giảng viên giảng dạy lớp tín chỉ để xin xác nhận điểm sớm, nộp cho P.QLĐT để cập nhật vào hệ thống trước ngày 05/7/2018

Trường hợp có thắc mắc về thủ tục tốt nghiệp hoặc các thông tin có liên quan, sinh viên liên hệ với Giảng viên là cố vấn học tập hoặc các Khoa chuyên môn, các Phòng/Ban theo chức năng để được kiểm tra/ điều chỉnh

  1. Về điểm rèn luyện

- Sinh viên xét tốt nghiệp ngành chính phải có đủ điểm rèn luyện của tất cả các học kỳ học trong trường mới đủ điều kiện xét tốt nghiệp. Các trường hợp thiếu điểm rèn luyện phải liên hệ với Phòng Công tác chính trị sinh viên để được hướng dẫn kiểm tra hoặc bổ sung.

- Sinh viên xét tốt nghiệp ngành 2 sẽ sử dụng điểm rèn luyện của ngành 1 để xét.

  1. Về học phí:

Sinh viên phải hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ học phí trước khi nộp Khóa luận hoặc Báo cáo thực tập tốt nghiệp 10 ngày, không muộn hơn ngày 30/5/2018 (theo Quy định về thu nộp học phí của Nhà trường)

Các trường hợp chưa hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ học phí sẽ không được xét tốt nghiệp

Trường hợp sinh viên đã nộp học phí nhưng chưa được cập nhật đầy đủ vào tài khoản cá nhân, sinh viên in Bản sao kê hoặc giấy chuyển tiền từ ngân hàng và Bảng kết quả đăng ký học tập (của tất cả các kỳ học) nộp cho Phòng Kế hoạch tài chính để được kiểm tra, cập nhật trước ngày 09/6/2018

Xem thêm: 

Danh sách sinh viên Khóa 53 (kèm theo điểm của các môn điều kiện và điểm rèn luyện)<<<<

Mẫu đơn xin chuyển lịch thi

Mẫu phiếu nhận bằng tốt nghiệp

Mẫu đơn xin kiểm tra điểm

Mẫu đơn xin hủy điểm môn tự chọn học thừa

Mẫu đơn xin chuyển điểm sang chuyên ngành 2

Mẫu đơn xin chuyển điểm

Mẫu Đơn xin xét tốt nghiệp

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

5782179
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
1608
1638
29442
5721924
109759
105533
5782179

Địa chỉ IP: 3.231.220.225
2020-05-25