Sidebar

Magazine menu

25
Mon, May

Danh sách sinh viên thực hiện học phần tốt nghiệp tháng 2/2018 và thời khóa biểu các lớp học phần song hành với học phần thực tập tốt nghiệp

Kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp

Căn cứ

Kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp - đợt tháng 2 năm 2018

 

Tổng hợp tình trạng thực hiện học phần tốt nghiệp của sinh viên Khóa 53 - Hà Nội

- Đề nghị của các Khoa chuyên môn về triển khai học học phần song hành với học phần thực tập tốt nghiệp

- Kết quả học tập và Bảng tổng hợp tình hình thu nộp học phí của sinh viên, đơn đề nghị điều chỉnh hình thức thực hiện học phần tốt nghiệp của sinh viên

Phòng Quản lý đào tạo thông báo:

1. Về danh sách thực hiện học phần tốt nghiệp và danh sách giáo viên hướng dẫn tốt nghiệp: sinh viên có đủ điều kiện thực hiện học phần tốt nghiệp theo quy định hiện hành theo dõi danh sách phân công Giáo viên hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp và Thực tập tốt nghiệp tại bảng tin của các Khoa chuyên môn và thực hiện các nội dung công việc theo yêu cầu của Khoa chuyên môn dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Giáo viên hướng dẫn.

Trường hợp có thắc mắc, sinh viên liên hệ với Khoa chuyên môn hoặc Phòng Quản lý đào tạo đề được hướng dẫn/ giải đáp.

Các trường hợp đủ điều kiện, được duyệt danh sách làm Khóa luận hoặc đi thực tập tốt nghiệp không thực hiện theo đúng hướng dẫn hoặc có kết quả làm Khóa luận hoặc Báo cáo thu hoạch thực tập tốt nghiệp không đạt (bị điểm F) sẽ phải đi thực tập tốt nghiệp lại vào đợt tháng 8 năm 2018.

Xem chi tiết Danh sách thực hiện học phần tốt nghiệp:

+ Khóa 53 tại đây<<<<

+ Khóa khác đề nghị thực hiện học phần tốt nghiệp cùng Khóa 53 tại đây<<<<

Lưu ý: trường hợp còn đang nợ học phí sẽ không được phép thực hiện học phần tốt nghệp.

2. Về học phần học song hành trong thời gian thực tập và viết Báo cáo thu hoạch thực tập tốt nghiệp: sinh viên đủ điều kiện thực hiện học phần tốt nghiệp theo hình thức thực tập tốt nghiệp đã được đăng ký vào các lớp học phần phù hợp:

a. Sinh viên ngành Kinh tế và ngành Kinh doanh quốc tế Khóa 53 được bố trí học học phần Thực hành dự án kinh doanh quốc tế song hành trong thời gian thực tập.

Nếu sinh viên có nguyện vọng lựa chọn học phần Phương pháp thực hành nghiên cứu khoa học thay thế cho học phần Thực hành dự án kinh doanh quốc tế phải làm đơn đề nghị chuyển lớp tín chỉ trước ngày 8/3/2018, gửi Phòng Quản lý đào tạo đề được xem xét, chuyển vào các lớp phù hợp

Xem thời khóa biểu của học phần Thực hành dự án kinh doanh quốc tế tại đây<<<

b. Sinh viên các ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Kinh tế quốc tế, Luật, Ngôn ngữ Anh-Pháp-Trung-Nhật Khóa 53 và sinh viên các khóa khác có nguyện vọng và đủ điều kiện thực tập tốt nghiệp cùng đợt với Khóa 53 được bố trí học học phần Phương pháp thực hành nghiên cứu khoa học trong đợt tháng 2 năm 2018.

Trường hợp sinh viên có nguyện vọng chuyển lớp do bị trùng lịch học hoặc các lịch cá nhân khác phải làm đơn đề nghị chuyển lớp, gửi Phòng Quản lý đào tạo trước ngày 8/3/2018 đề được xem xét, điều chỉnh lại đăng ký lớp học

Xem thời khóa biểu của học phần Phương pháp thực hành nghiên cứu khoa học tại đây<<<

 

 

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

5782227
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
1656
1638
29490
5721924
109807
105533
5782227

Địa chỉ IP: 3.231.220.225
2020-05-25