Một số lưu ý đối với sinh viên chuẩn bị xét tốt nghiệp vào tháng 2 năm 2018

Kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp

Để rà soát và xét tốt nghiệp cho sinh viên trong tháng 2 năm 2018 được chính xác, nhanh chóng, Phòng Quản lý đào tạo thông báo một số nội dung công việc cụ thể đối với sinh viên hiện đang thực hiện học phần tốt nghiệp và/hoặc đủ điều kiện xét tốt nghiệp

(vào đợt tháng 2/2018) như sau:

 

1. Về việc xác nhận, chuẩn bị nhận bằng:

- Từ ngày 15/12 đến hết 25/12/2017:

- Sinh viên các khóa phải làm Phiếu nhận bằng tốt nghiệp (theo mẫu<<<), in và dán ảnh 

+ Sinh viên đăng ký thông tin xét tốt nghiệp đợt tháng 2 năm 2017 (form đăng ký<<<), điền vào mẫu Đơn xin xét tốt nghiệp và mang theo Thẻ sinh viên, Phiếu, Đơn đến Phòng Quản lý đào tạo để kiểm tra, nộp Đơn và và đóng dấu vào Phiếu. Đồng thời, sinh viên phải nộp Đơn xin xét điểm rèn luyện cho Phòng Công tác chính trị và sinh viên theo đúng hướng dẫn của Phòng Công tác chính trị và sinh viên.

- Sau khi nộp Khóa luận tốt nghiệp hoặc Báo cáo thực tập tốt nghiệp cho Khoa chuyên môn, sinh viên mang Phiếu nhận bằng tốt nghiệp xin xác nhận của Thư viện Nhà trường về việc không nợ sách.

Sinh viên tự bảo quản Phiếu, xuất trình để nhận bằng theo lịch.

Lưu ý:

- các trường hợp có thay đổi về họ, tên đệm, tên hoặc ngày tháng năm sinh hoặc có sai sót thông tin cá nhân (được ghi nhận trong tài khoản cá nhân) phải làm đơn đề nghị điều chỉnh thông tin, gửi Phòng Quản lý đào tạo để được kiểm tra, hướng dẫn và điều chỉnh (nếu đủ điều kiện)

- sinh viên là lưu học sinh phải nộp 01 bản photocopy trang đầu tiên của Hộ chiếu cá nhân để kiểm tra lại các thông tin cá nhân phục vụ in bằng.

2. Về học phí:

Sinh viên phải hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ học phí trước khi nộp Khóa luận hoặc Báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Các trường hợp chưa hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ học phí sẽ không được xét tốt nghiệp

Trường hợp sinh viên đã nộp học phí nhưng chưa được cập nhật đầy đủ vào tài khoản cá nhân, sinh viên in Bản sao kê hoặc giấy chuyển tiền từ ngân hàng và Bảng kết quả đăng ký học tập (của tất cả các kỳ học) nộp cho Phòng Kế hoạch tài chính để được kiểm tra, cập nhật trước ngày 18/12/2017

3. Về điểm rèn luyện

- Sinh viên xét tốt nghiệp ngành chính phải có đủ điểm rèn luyện của tất cả các học kỳ học trong trường mới đủ điều kiện xét tốt nghiệp. Các trường hợp thiếu điểm rèn luyện phải liên hệ với Phòng Công tác chính trị sinh viên để được hướng dẫn kiểm tra hoặc bổ sung.

- Sinh viên xét tốt nghiệp ngành 2 sẽ sử dụng điểm rèn luyện của ngành 1 để xét.

4. Về điểm của các học phần đã học trong các năm học

- Trường hợp sinh viên hiện đang bị thất lạc các đầu điểm đã học trong các kỳ học trước đây cần liên hệ với Cán bộ quản lý điểm tại Phòng Quản lý đào tạo để kiểm tra và cập nhật lại điểm

- Trường hợp học thừa các học phần tự chọn hoặc học các học phần khác mã môn để thay thế cho các học phần không còn giảng dạy theo chương trình đào tạo, sinh viên phải liên hệ với Phòng Quản lý đào tạo để được kiểm tra, cập nhật điểm hoặc hủy điểm học phần tự chọn trước ngày 25/12/2017

- Trường hợp sinh viên hiện đang học các học phần trong giai đoạn 2, học kỳ 1 năm học 2017-2018, nếu lịch thi bố trí muộn sau ngày 30/12/2017, sinh viên có thể chủ động xin chuyển thi sớm với các lớp học phần khác để lấy điểm.

Sinh viên cần chủ động liên hệ với Giảng viên giảng dạy lớp tín chỉ để xin xác nhận điểm sớm, nộp cho Phòng Quản lý đào tạo để cập nhật vào hệ thống trước ngày 15/1/2018

Trường hợp có thắc mắc về thủ tục tốt nghiệp hoặc các thông tin có liên quan, sinh viên liên hệ với Giảng viên là cố vấn học tập hoặc các Khoa chuyên môn, các Phòng/Ban theo chức năng để được kiểm tra/ điều chỉnh

Xem thêm Một số biểu mẫu có liên quan:

 

Mẫu đơn xin chuyển lịch thi

Mẫu phiếu nhận bằng tốt nghiệp

Mẫu đơn xin kiểm tra điểm

Mẫu đơn xin hủy điểm môn tự chọn học thừa

Mẫu đơn xin chuyển điểm sang chuyên ngành 2

Mẫu đơn xin chuyển điểm

Mẫu Đơn xin xét tốt nghiệp

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

4476713
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
10152
11976
61814
4335513
190143
268964
4476713

Địa chỉ IP: 18.232.124.77
2019-08-17