Sidebar

Magazine menu

28
Sun, Feb

Thông báo xét miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đối với SV là người dân tộc thiểu số (Học kỳ 2, năm học 2017-2018)

Miễn giảm và hỗ trợ kinh phí học tập

- Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu và quản lý học phí đối với cơ sở  giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;

 

- Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT- BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/03/2016 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020–2021; 

- Căn cứ quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng chính phủ quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học;

- Căn cứ thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15/10/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn thực hiện quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng chính phủ quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học.

 Nhà trường hướng dẫn thực hiện chế độ Miễn, giảm học phí + Hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên đang học tại trường (HK2, năm học 2017-2018) như sau:

 

  1. MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ

1.1. Đối tượng được miễn học phí

1.1.1. Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng.

1.1.2. Sinh viên bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế.

1.1.3. Sinh viên hệ cử tuyển.

1.1.4. Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

1.1.5. Sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người (La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự, Ngái, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cống, Cờ Lao, Bố Y, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, Brâu, Ơ Đu…) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

1.1.6. Sinh viên không có nguồn nuôi dưỡng.

 

 

1.2. Đối tượng được giảm học phí

1.2.1. Các đối tượng được giảm 70% học phí

Sinh viên là người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

1.2.2. Các đối tượng được giảm 50% học phí

Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.

1.3. Cơ chế xét miễn, giảm học phí

- Sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí chỉ phải nộp 01 bộ hồ sơ cho cả thời gian học tập (Sinh viên đã nộp hồ sơ tại các năm học trước không phải nộp hồ sơ). Riêng đối với sinh viên bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế; Hộ nghèo, Hộ cận nghèo; Vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn…thì từng học kỳ phải nộp bổ sung 01 bộ hồ sơ đầy đủ để xét miễn, giảm học phí cho học kỳ đó.

1.4. Hồ sơ đề nghị miễn, giảm học phí

- Đơn xin miễn giảm học phí (theo mẫu đính kèm);

- Các minh chứng thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí (bản sao công chứng).

- Giấy khai sinh (bản sao công chứng);

- Các giấy tờ có liên quan (bản sao công chứng).

 

  1. HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP ĐỐI VỚI SINH VIÊN LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ (HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2017-2018)

2.1. Điều kiện được hưởng chính sách

- Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèohộ cận nghèo (cấp năm 2018).

- Không áp dụng đối với sinh viên: Cử tuyển, các đối tượng chính sách được xét tuyển, đào tạo theo địa chỉ, đào tạo liên thông, văn bằng hai và học đại học, cao đẳng sau khi hoàn thành chương trình dự bị đại học.

2.2. Mức hỗ trợ

Mức hỗ trợ chi phí học tập bằng 60% mức lương cơ sở và được hưởng không quá 10 tháng/năm học/sinh viên; số năm được hưởng hỗ trợ chi phí học tập theo thời gian đào tạo chính thức.

2.3. Quy định về dừng cấp kinh phí hỗ trợ chi phí học tập

- Sinh viên bỏ học hoặc bị kỷ luật buộc thôi học thì không được nhận kinh phí hỗ trợ chi phí học tập kể từ thời điểm Quyết định kỷ luật có hiệu lực. Trường hợp sinh viên đã nhận kinh phí hỗ trợ chi phí học tập mà bỏ học hoặc bị kỷ luật buộc thôi học thì cơ sở giáo dục đại học công lập dừng thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ chi phí học tập vào kỳ học tiếp theo.

- Sinh viên bị đình chỉ học tập (có thời hạn) thì không được nhận kinh phí hỗ trợ chi phí học tập trong thời gian bị đình chỉ, trừ trường hợp dừng học do ốm đau, tai nạn, học lại, lưu ban hoặc dừng học vì lý do khách quan được nhà trường xác nhận. Trường hợp sinh viên đã nhận kinh phí hỗ trợ chi phí học tập mà bị đình chỉ học tập thì cơ sở giáo dục đại học công lập thực hiện khấu trừ số tiền tương ứng với số tháng bị đình chỉ học tập vào kỳ học tiếp theo sau khi sinh viên nhập học lại.

 

2.4. Cơ chế xét

- Sinh viên thuộc diện hỗ trợ chi phí học tập chỉ phải nộp hồ sơ 01 lần vào đầu năm học. Trong năm học, nếu gia đình sinh viên thuộc diện đã thoát nghèo thì sinh viên có trách nhiệm nộp văn bản chứng nhận hộ đã thoát nghèo để dừng việc chi trả chi phí học tập cho kỳ tiếp theo.

- Đối với sinh viên chưa thuộc diện hỗ trợ chi phí học tập, nếu trong năm học, gia đình sinh viên được bổ sung diện hộ nghèo, hộ cận nghèo thì nộp hồ sơ bổ sung đối tượng hưởng chính sách làm căn cứ chi trả chi phí học tập trong kỳ tiếp theo. Thời gian được hưởng theo hiệu lực của Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo.

- Trường hợp trong quá trình học tập, sinh viên thuộc đối tượng được hưởng chế độ hỗ trợ chi phí học tập không nộp đơn đề nghị kèm theo đầy đủ các giấy tờ cần thiết theo qui định thì chỉ được chi trả chi phí học tập tính từ ngày cơ sở giáo dục đại học nhận được đầy đủ hồ sơ đến khi kết thúc khóa học và không được giải quyết truy lĩnh tiền hỗ trợ chi phí học tập đối với thời gian đã học từ trước thời điểm sinh viên gửi hồ sơ đề nghị kèm theo các giấy tờ cần thiết có liên quan.

2.5. Hồ sơ đề nghị xin hỗ trợ chi phí học tập

- Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2, năm học 2017-2018 (theo mẫu đính kèm);

- Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo do UBND xã, phường, thị trấn (cấp năm 2018) (bản sao công chứng).

- Giấy khai sinh (bản sao công chứng);

- Các giấy tờ có liên quan (bản sao công chứng).

 

  1. 3. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ

- Sinh viên nộp hồ sơ về Phòng Quản lý Đào tạo, tầng 2, nhà A (gặp thầy Hưng).

- Thời gian nộp: Từ 06/3/2018 đến ngày 15/3/2018 vào các ngày tiếp sinh viên thứ 3&5 hàng tuần.

- Thời gian xét và công bố (dự kiến): trước ngày 15/04/2018.

- SV phải chú ý xem danh sách và các thông tin tại website: qldt.ftu.edu.vn của P.QLĐT để tránh sai sót./.

 

Tải mẫu đơn xin miễn giảm học phí tại đây<<<<

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập tại đây<<<

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

7479732
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
3664
2845
28613
7424426
99447
172793
7479732

Địa chỉ IP: 3.232.129.123
2021-02-28