Sidebar

Magazine menu

28
Wed, Oct

Các loại học bổng KKHT dành cho sinh viên hệ chính quy năm học 2018-2019

Học bổng khuyến khích học tập

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;

 

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định quy chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 751/QĐ-TTg ngày 02/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của trường Đai học Ngoại thương giai đoạn 2015-2017;

Căn cứ Nghị quyết số 117/NQCP ngày 09/11/2017 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 44/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh. sinh viên trong các trường chuyên. trường năng khiếu. các cơ sở Giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ văn bản hợp nhất số 28/VBHN-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ký ngày 31/12/2014 hợp nhất Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 và Thông tư số 31/2013/TT-BGDĐT ngày 01/8/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ vào QĐ số 40/QĐ-ĐHNT ngày 16/1/2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương về việc quy định chính sách hỗ trợ sinh viên hệ đại học chính quy;

Căn cứ Quyết định số 1556/QĐ-ĐHNT-KHTC ngày 19/7/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương về việc quy định mức thu học phí năm học 2018-2019;

Căn cứ Quyết định số 326/QĐ-ĐHNT-KHTC ngày 20/2/2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương về việc trích quỹ học bổng cho sinh viên hệ chính quy năm học 2018-2019.

Phòng QLĐT thông báo về các loại HB KKHT dành cho sinh viên hệ đại học chính quy năm học 2018-2019 như sau:

 

  1. Học bổng KKHT dành cho SV có kết quả học tập tốt (Học bổng A)

1.1. Mức học bổng

 

Chương trình

Mức HB

Loại Khá/kỳ

(vnđ)

Mức HB

Loại Giỏi/kỳ

(vnđ)

Mức HB

Loại Xuất Sắc/kỳ

(vnđ)

K54; 55; 56; 57

7.000.000

9.000.000

11.000.000

1.2. Tiêu chí xét chọn

- SV đủ điều kiện được nhận học bổng KKHT theo phân bổ và mức học bổng KKHT quy định của nhà trường.

- SV đã nhận học bổng A chỉ được nhận thêm duy nhất một học bổng của các tổ chức ngoài trường (do nhà trường xét chọn). Trong trường hợp học bổng của các tổ chức ngoài trường (do các tổ chức đó tự xét chọn) thì số lượng học bổng không giới giạn.

- Sinh viên nhận học bổng A vẫn có thể nhận học bổng B, D, E.

  1. Học bổng KKHT dành cho SV chương trình đào tạo đặc biệt (Học bổng B)

2.1. Mức học bổng

- Đối với chương trình CLC và tương đương: 6.000.000 đ/sinh viên/kỳ.

- Đối với CTTT:                                            12.000.000 đ/sinh viên/kỳ.

2.2. Tiêu chí xét chọn

- Học bổng này chỉ dành cho các sinh viên CTTT, CLC và tương đương.

- Sinh viên thuộc nhóm 10% những sinh viên có thành tích học tập tốt nhất theo chuyên ngành.

- Sinh viên nhận học bổng B vẫn có thể nhận học bổng A, D, E.

  1. Học bổng KKHT dành cho SV có hoàn cảnh khó khăn đạt KQHT tốt (Học bổng C)

3.1. Mức học bổng

Chương trình

Mức HB

Loại Khá/kỳ

(vnđ)

Mức HB

Loại Giỏi/kỳ

(vnđ)

Mức HB

Loại Xuất Sắc/kỳ

(vnđ)

K54; 55; 56; 57

7.000.000

9.000.000

11.000.000

 

3.2. Tiêu chí xét chọn

- Sinh viên bị tàn tật, khuyết tật; Sinh viên không có nguồn nuôi dưỡng; Sinh viên có cha mẹ thuộc hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng chính phủ; Sinh viên ở vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn; Sinh viên mắc bệnh hiểm nghèo…khó khăn về kinh tế (do Hiệu trưởng quyết định).

- Sinh viên thuộc nhóm 30% những sinh viên có thành tích học tập tốt nhất theo chuyên ngành,

- Sinh viên nhận học bổng này phải nộp hồ sơ theo quy định.

- Sinh viên nhận học bổng C vẫn có thể nhận học bổng D, E.

  1. Học bổng KKHT dành cho SV thủ khoa đầu vào, đầu ra (Học bổng D)

4.1. Mức học bổng

- Đối với thủ khoa đầu vào: 12.000.000 đ/sinh viên/năm học.

- Đối với thủ khoa đầu ra:      6.000.000 đ/sinh viên/năm học.

4.2. Tiêu chí xét chọn

- Sinh viên là thủ khoa đầu vào của CSHN, CS2-TpHCM theo ba phương thức xét tuyển: (1) phương thức xét tuyển chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và kết quả học tập 3 năm THPT; (2) phương thức xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và kết quả thi THPTQG và (3) phương thức xét tuyển dựa theo kết quả thi THPTQG năm 2019 (các tổ hợp môn xét tuyển: A00, A01, D01, D02, D03, D04, D06 và D07); và thủ khoa của CSQN theo phương thức xét tuyển dựa theo kết quả thi THPTQG năm 2019 không phân biệt tổ hợp.

- Sinh viên là thủ khoa đầu ra của các chuyên ngành của 3 cơ sở Hà Nội, CS2-TP.HCM và Quảng Ninh.

- Sinh viên nhận học bổng D vẫn có thể nhận học bổng A, B, C, E.

  1. Học bổng KKHT trong dịp Tết nguyên đán dành cho SV có hoàn cảnh khó khăn đạt KQ học tập tốt (Học bổng E)

5.1. Mức học bổng

            1.200.000 đ/sinh viên/đợt xét.

5.2. Tiêu chí xét chọn

- Sinh viên bị tàn tật, khuyết tật; Sinh viên không có nguồn nuôi dưỡng; Sinh viên có cha mẹ thuộc hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng chính phủ; Sinh viên ở vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn; Sinh viên mắc bệnh hiểm nghèo; Sinh viên thuộc diện gia đình chính sách, con thương binh, con bệnh binh, con của nạn nhân nhiễm chất độc hóa học…có khó khăn về kinh tế (do Hiệu trưởng quyết định) có điểm trung bình chung học tập trong kỳ xét học bổng từ 7,0/10 trở lên,

- Sinh viên nhận học bổng này phải nộp hồ sơ theo quy định,

- Sinh viên nhận học bổng E vẫn có thể nhận học bổng A, B, C, D.

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

6909818
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
144
4217
9458
6835919
224374
230768
6909818

Địa chỉ IP: 18.232.146.112
2020-10-28