Sidebar

Magazine menu

03
Wed, Mar

THÔNG BÁO XÉT CHỌN SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG NGÂN HÀNG BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT, NĂM HỌC 2018-2019

Học bổng của các tổ chức cá nhân

Năm học 2018-2019, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt sẽ tiếp tục tài trợ: 12 suất học bổng cho sinh viên của trường. Cụ thể như sau:

 

1. Loại học bổng, số suất, đối tượng, điều kiện xét chọn, số tiền

Loại học bổng

Số xuất

Đối tượng, điều kiện được xét chọn

Tiếp sức tài năng

(Lần 1: 3.000.000 đ)

 

10

 

Dành cho các SV đạt điểm cao khi đăng ký xét tuyển vào trường (bao gồm cả trường hợp tuyển thẳng hoặc xét tuyển vào trường, lấy từ điểm cao xuống cho đến khi đủ chỉ tiêu).

Tương thân tương ái

 

(Lần 1: 3.000.000 đ;

Lần 2: 5.000.000 đ;

Lần 3: 7.000.000 đ;

Lần 4: 9.000.000 đ)

- Dành cho SV có hoàn cảnh khó khăn/ gia đình chính sách/ SV khuyết tật vươn lên đạt thành tích tốt trong học tập.

+ Đối với SV trao lần 1: có điểm TBCHT HK1, năm học 2018-2019 từ 7.0 trở lên.

+ Đối với SV trao lần 2, lần 3 và lần 4: có điểm TBCHT học kỳ xét cấp học bổng 2018-2019 lớn hơn hoặc bằng điểm năm trước;

- Được sự giới thiệu của địa phương hoặc nhà trường thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, bị khuyết tật…;

- Có kết quả rèn luyện học kỳ xét cấp học bổng theo quy định của Nhà trường đạt từ loại Tốt trở lên.

- Viết 01 bài luận 500 từ với chủ đề về Ngân hàng và được Ngân hàng đánh giá “đạt” (chủ đề cụ thể được quy định tại mục 2 của thông báo này).

 

Khuyến học

 

(Trao lũy tiến

Lần 2: 5.000.000 đ;

Lần 3: 7.000.000 đ

Lần 4: 9.000.000 đ)

- Dành cho SV đã từng nhận học HB LienVietPostBank năm học 2017-2018.

- Có điểm TBCHT học kỳ xét cấp học bổng 2018-2019 lớn hơn hoặc bằng điểm học kỳ trước; có điểm TBCHT HK 1, 2018-2019 từ 8.0 trở lên.

- Có kết quả rèn luyện năm xét cấp học bổng theo quy định của Nhà trường đạt từ loại Tốt trở lên.

- Viết 01 bài luận 500 từ với chủ đề về Ngân hàng và được Ngân hàng đánh giá “đạt” (chủ đề cụ thể được quy định tại mục 2 của thông báo này).

Tiếp sức thủ lĩnh

(Lần 1: 3.000.000 đ;

Lần 2: 5.000.000 đ;

Lần 3: 7.000.000 đ)

02

- Là cán bộ Đoàn TN, Hội SV chủ chốt trường có nhiều đóng góp trong các phong trào của trường (có xác nhận của Đoàn thanh niên);

K57 cũng được nộp hồ sơ.

+ Đối với SV trao lần 1: có điểm TBCHT HK1, 2018-2019 từ 7.0 trở lên (K54; 55; 56) ; Có điểm thi đầu vào cao (K57);

+ Đối với SV trao lần 2 và lần 3: có điểm TBCHT học kỳ xét cấp học bổng 2018-2019 lớn hơn hoặc bằng điểm năm trước;

- Thường xuyên tham gia các phong trào tình nguyện, thủ lĩnh Đoàn;

- Viết 01 bài luận 500 từ với chủ đề về Ngân hàng và được Ngân hàng đánh giá “đạt” (chủ đề cụ thể được quy định tại mục 2 của thông báo này).

*Lưu ý: bảng điểm xét học bổng phải đạt tối thiểu 15 tín chỉ/học kỳ xét chọn HB

 

2. Chủ đề bài luận (Dành cho các SV đăng ký xét chọn học bổng Tương thân tương ái + Khuyến học + Tiếp sức thủ lĩnh):

“Việt Nam đang có chính sách biến đất nước thành “Quốc gia khởi nghiệp. Bạn có thể khởi nghiệp ngay khi đang là sinh viên hay không? Điều kiện nào là cần, là đủ để bạn có thể khởi nghiệp thành công?”

3. Hồ sơ học bổng (Xếp theo thứ tự cho vào trong TÚI ĐỰNG HỒ SƠ)

(1) Phiếu đăng ký xét chọn học bổng (theo mẫu<<<<);

(2) Chứng minh thư nhân dân + Thẻ sinh viên (bản công chứng);

(3) Giấy chứng nhận hộ nghèo; hộ cận nghèo năm 2018; Giấy xác nhận khuyết tật (Bản công chứng) hoặc Giấy xác nhận gia đình có hoàn cảnh khó khăn (có xác nhận của chính quyền địa phương);

(4) Bảng điểm học kỳ 1năm học 2018-2019 (bản gốc, cấp tại Phòng Quản lý Đào tạo) hoặc Giấy báo trúng tuyển đối với sinh viên K57 (bản công chứng);

(5) Bài luận tối thiểu 500 từ (Dành cho các SV đăng ký xét chọn học bổng Tương thân tương ái + Khuyến học + Tiếp sức thủ lĩnh).

4. Hạn nộp hồ sơ: Thứ 3, ngày 26/02/2019, tại Phòng Quản lý Đào tạo, tầng 2, nhà A, (gặp thầy Nam).

*Ghi chú: SV được quyền nộp hồ sơ các học bổng đã thông báo nhưng chưa có DS chính thức

 

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

7494806
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
4808
4909
14861
7451119
14861
99660
7494806

Địa chỉ IP: 54.236.58.220
2021-03-03