Phòng Quản lý đào tạo - Trường Đại học Ngoại thương

Đường dẫn  : Trang chủ Thời khóa biểu Lịch tiến độ giảng dạy và học tập

Phòng Quản lý đào tạo - Trường Đại học Ngoại thương
Thời khóa biểu các học phần tín chỉ - Học kỳ 2 năm học 2013 - 2014 (cập nhât mới nhất)
Thứ năm, 12 Tháng 12 2013 07:12

Tải xem chi tiết tại đây<<<

Yêu cầu sinh viên xem kỹ phân bổ trong thời khóa biểu để chuẩn bị đăng ký

Xem thêm: Dự kiến môn học theo chương trình thiết kế (4 năm) tại đây<<<<

 
Danh sách các học phần tín chỉ mở bổ sung - giai đoạn 2 năm học 2013 - 2014
Thứ năm, 24 Tháng 10 2013 03:42

Xem chi tiết tại đây<<<<

Lưu ý: sinh viên có nguyện vọng học cùng các lớp mở bổ sung nói trên yêu cầu liên hệ trực tiếp tại phòng Quản lý đào tạo để đăng ký học

 
Lịch học GDTC dành cho sinh viên Cao đẳng, CTTT và CLC - Kỳ năm học 2013 - 2014
Thứ sáu, 04 Tháng 10 2013 07:24
Xem chi tiết tại đây<<<
 
Thời khóa biểu chương trình chất lượng cao và chương trình tiên tiến khóa 52 (cập nhật mới nhất theo lớp hành chính)
Thứ sáu, 27 Tháng 9 2013 10:03

Xem chi tiết tại đây<<<

Sinh viên các khóa trên có nhu cầu đăng ký học lại, học cải thiện cùng K52 yêu cầu liên hệ với Phòng Quản lý đào tạo vào thứ 3 (01/10/2013) để đăng ký.

Các trường hợp đăng ký học muộn hơn thời gian trên sẽ không được chấp nhận

 Đường dẫn  : Trang chủ Thời khóa biểu Lịch tiến độ giảng dạy và học tập