kredi kartı ile fatura ödeme kredi kartc borc sorgulama fatura ode
Payday Loans

Phòng Quản lý đào tạo - Trường Đại học Ngoại thương

Lịch tiến độ và thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2011 - 2012 (Dành cho K50, CTTT, Cao đẳng và Liên thông)
Thứ năm, 22 Tháng 12 2011 11:27

Xem chi tiết tại đây<<<<<

Sinh viên lưu ý:

 

Các trường hợp đăng ký học lại và học cải thiện cùng K50 đều phải đăng ký ở trang cá nhân vào các lớp tín chỉ tương đương

GIỜ RA VÀO LỚP VÀ GIẢI LAO CÁC CA HỌC

(Áp dụng cho sinh viên các loại hình đào tạo từ 09.01.2012)

BUỔI

CA

TIẾT

GIỜ BẮT ĐẦU

GIỜ KẾT THÚC

GIỜ GIẢI LAO GIỮA CA

SÁNG

1

1,2,3

06h45

09h10

Từ 07h55 đến 08h05

2

4,5,6

09h20

11h45

Từ 10h30 đến 10h40

CHIỀU

3

7,8,9

12h15

14h40

Từ 13h25 đến 13h35

4

10,11,12

14h50

17h15

Từ 16h00 đến 16h10

TỐI

5

13, 14, 15

18h00

20h30

Từ 19h10 đến 19h25


 

You are here  : Trang chủ Thời khóa biểu Lịch tiến độ và thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2011 - 2012 (Dành cho K50, CTTT, Cao đẳng và Liên thông)