Phòng Quản lý đào tạo - Trường Đại học Ngoại thương

Đường dẫn  : Trang chủ

* Khối A1 thi những môn gì?
Thứ ba, 06 Tháng 3 2012 02:09
Khối A1 thi cùng thời gian với Khối A, thay vì thi môn Hóa như khối A, khối A1 sẽ thi môn Ngoại ngữ Tiếng Anh
 

Vietnam Time Clock


Đường dẫn  : Trang chủ