Phòng Quản lý đào tạo - Trường Đại học Ngoại thương

Đường dẫn  : Trang chủ

* Khối A1 thi những môn gì?
Thứ ba, 06 Tháng 3 2012 02:09
Khối A1 thi cùng thời gian với Khối A, thay vì thi môn Hóa như khối A, khối A1 sẽ thi môn Ngoại ngữ Tiếng Anh
 

Đường dẫn  : Trang chủ